Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Humanitární jednotka ČČK

Poslání, úkoly a cíle naší humanitární jednotky

Humanitární jednotka je důležitým společensko-humanitárním uskupením oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Její základní poslání je pomoc při různých mimořádných událostech, ke kterým je humanitární jednotka povolána. Jedná se hlavně o zajištění evakuačních center, ošetření drobných poranění, první psychickou pomoc pro zasažené, péče o zasažené osoby, příjem a distribuce humanitární pomoci, příprava zázemí pro zasahující členy. Další úkoly jsou dle specifikace typové činnosti.

Úkolem celé humanitární jednotky je příprava, vzdělávání a nácvik jednotlivých družstev a jejích členů na pomoc při řešení mimořádných událostí dle typových činností. Úkolem téměř společenským je osvěta v oblasti první pomoci, bezpříspěvkového dárcovství krve a pomoc při realizaci činnosti ČČK.

Činnost a organizace naší humanitární jednotky

Naše humanitární jednotka je interní organizační složkou Oblastního spolku ČČK Jablonec n. N. Sdružuje členy, kteří jsou v různých místních skupinách ČČK, které územně spadají pod OS ČČK Jablonec nad Nisou.

Podmínkou přijetí v humanitární jednotce je členství v ČČK.

Humanitární jednotka OS ČČK JN je organizovaná ve třech základních družstvech a to zdravotnické a psychosociální, druhé družstvo technické a humanitární a družstvo přípravné.

Závěrečná deklarace členů humanitární jednotky Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

1) Nás členy humanitární jednotky zavazují hlavně zkušenosti z nasazení, odvedené práce, činnosti a jsou základem všech morálních i technických hodnot, které uznáváme a které jsme se rozhodli svobodně plnit.

2) Každý z nás přistupuje k členství v humanitární jednotce dobrovolně, ale naším dobrovolným rozhodnutím nám plynou z činnosti v humanitární jednotce určité povinnosti. Zavazujeme se svojí účastí v tomto uskupení plnit obecně prospěšné činnosti, vzdělávat se, účastnit se s maximálním nasazením vzdělávání a společných schůzek, plnit úkoly, které podporují činnost humanitární jednotky a činnosti Českého červeného kříže.

3) Naše poslání je přípravou a hlavně aktivní účastí na různých akcích, ale zároveň povinností pomáhat při plnění úkolů, které nám vyplívají na základě dohody o vyžádané pomoci s HZS, ZZS, PČR, ORP Jablonec nad Nisou a KŘ Libereckého kraje a posláním na základě našich stanov a povoláním ústředním záchranným týmem a ústředním krizovým štábem ČČK.

4) Každý z nás se věnuje té činnosti humanitární jednotky, která je blízká jeho životu, přesvědčení a možnostem.

5) Jme členy různých družstev, dle vlastního rozhodnutí, někteří zdravotnické a psychosociální a někteří technické a humanitární, ale náš cíl, naše poslání je jedno, pomáhat lidem, kteří to potřebují, pomáhat lidem, které potkala živelná nebo jiná katastrofa a tak dělat svět pro tyto lidi lepším, veselejším a spravedlivějším.

6) Pomáháme profesionálně, i když jsme nezisková organizace, naši členové se vzdělávají, účastní se pravidelných schůzek, školení a cvičení a tím se stávají profesionály na poli dobrovolnictví. To je základním pravidlem každého z nás. Každá zkušenost nás rozvíjí a od roku 2017 máme i tuto deklaraci, máme své vlastní metodiky pomoci a máme typové činnosti humanitární jednotky. Právě pro to se stáváme profesionály, s maximálním nasazením a s maximální ochotou pomáhat tam, kde je potřeba.

Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu při vybavení humanitárního stanovičště ČČK

Číslo smlouvy SCE 23_18, částka 100 000,- Kč

Z této podpory bylo pořízeno: zdravotnický materiál a stejnokroje v částce 48 032,- Kč, elektrocentrála invertní a nábytek, skladovací, stohovatelné přepravky v částce 51 968,- Kč

Děkujeme Nadaci ČEZ, bez jejich pomoci bychom se neposunuli dále.

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test