Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

První pomoc pro jednotky sboru dobrovolných hasičů (16 hodin, GŘ HZS)

Kurz je určen členům dobrovolných jednotek PO, je zakončen osvědčením s platností na 5 let. Kurz je ze strany HZS LK chápán jako specializační kurz ve smyslu Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č.36/2003.  Kurz je upraven pro potřeby daných jednotek požární ochrany a je složen z teoretické a praktické části (modelové situace, coaching)

Aktuálně  kurz pro "osamocené" členy na ČČK  

Termín: 

Místo konání: Malá učebna ČČK - Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec nad Nisou

Místo konání kurzu pro jednotku, nebo sbor:

Hasičská zbrojnice u Vás v obci (min. 10 osob), v případě zájmu i ve školícím středisku ČČK v Jablonci nad Nisou, možnost spojení dvou menších jednotek.

ČČK je držitelem evropského certifikátu pro základní normu zdravotnických znalostí

 Informace ke  kurzu:

Délka kurzu: 16 hodin - kurz je dvoudenní – termín si zvolíte dle vašich potřeb a možností sami, (ideální situování v pátek  odpoledne + sobota)

Výstupní doklady : osvědčení o absolvování

Vstupní předpoklady: člen JSDHO, vyslaný na kurz zřizovatelem

Ukončení kurzu: písemný test, praktické zkoušky

Délka platnosti kurzu: 5 let  / doškolení v délce 4 hodin

Kurzovné: dle aktuálního ceníku ; hrazeno zřizovatelem a dotováno KÚLK (MV ČR)

Způsob úhrady: faktura, splatnost 14 dnů

Výuku provádí kvalifikovaní lektoři OS ČČK Jablonec nad Nisou:
lékaři, zdravotničtí záchranáři, všeobecné zdravotní sestry,
zdravotničtí instruktoři ČČK, dobrovolné sestry ČČK
 

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test