Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Kurz první pomoci v rámci BOZP pro firmy

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Život zachraňující úkony v základu + specifika provozu

Školení první pomoci je jednou ze součástí pracovnělékařských služeb vycházejících z ustanovení §53 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., O specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Školení „První pomoci podle §102, 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Současné znění § 103 obsahuje podrobné stanovení konkrétních povinností zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně poskytování první pomoci (§ 103 odst. 1), kdy a v jakých případech je zaměstnavatel povinen tato školení zajišťovat (§103 odst. 2) a ostatní podmínky, obsah, četnost školení, vedení příslušné dokumentace a ověřování znalostí (§ 103 odst. 3).

Jaké máte potřeby?

 • Seznámit se se základy první pomoci
 • Vědět, co dělat než přijede záchranka
 • Umět účinně pomoci druhému člověku

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Senámení s legislativou v oblasti první pomoci
 • Znalosti život ohrožujících stavů
 • Základní dovednosti život zachraňujících úkonů
 •  Potvrzení o absolvování kurzu k dokumentaci BOZP 

Komu je kurz určen?

 • Osobám samostatně výdělečně činným v rámci BOZP
 • Zaměstnancům firem v rámci BOZP
 • Zaměstnavatelům 

Termín, čas a místo kurzu určujete Vy.  
Poptávku kurzu můžete provést on-line registrací, nebo přímo komunikovat s naší kanceláří na kurzy@cck-jablonec.cz , GSM 732 542 934

Další informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 1,5 – 5,5 hodiny
 • Cena dle platného ceníku
 • Místo konání: sídlo Vaší společnosti, nebo naše učebna ČČK
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma, minimálně 6 účastníků, maximálně 30 účastníků/ 1 kurz
 • Firma obdrží potvrzení o absolvování kurzu první pomoci s platností až na 2 roky. (dle provozu)
 • Možnost kontroly firemní lékárničky a doporučení a zajištění jejího vybavení
 • Cena dle aktuálního ceníku
Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test