Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

O nás

Oblastní spolek Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou je jeden z více jak 70 pobočných spolků v ČR, které fungují. Naší činností je soubor různých veřejně prospěšných činností, společensky odpovědných, mezi které patří hledání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve, osvěta v oblasti první pomoci, poskytování služeb návazných na sociální služby, jako je Senior – sociální doprava, pohotovostní služba k tísňové péči, dále jsou to volnočasové aktivity pro děti a mládež a členství v humanitární jednotce ČČK pro dospělé zájemce o činnost Červeného kříže. Poskytujeme v rámci vlastního dofinancování kurzy první pomoci v různém rozsahu i akreditaci a zdravotnické dozory na sportovních i kulturních akcích. Jsme neziskovou organizací, veřejně prospěšnou s vícezdrojovým financováním a transparentním hospodařením.

Výroční zprávy OS ČČK

Výroční zpráva našeho oblastního spolku ČČK není jen výčet ekonomických ukazatelů, ale je hlavně souhrnem roční činnosti, přehledem aktivit, které jsme za rok uskutečnili. Děkujeme, že věnujete naší činnosti pozornost a doufám, že v naších výročních zpávách najdete informace, které hledáte.

 

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test