Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Zdravotník zotavovacích akcí (42h)

"Věříme v život a věříme v šance na život"

Rekvalifikační vzdělávací program akreditován MŠMT dne 17. 03. 2020 pod čj. MSMT-2190/2020-1/27.

Co Vám absolvování kurzu přinese?

 • Opakování znalostí anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka
 • Seznámení se všemi nezbytnými zákony a vyhláškami upravující zotavovací akce
 • Základní dovednosti rozšířené přednemocniční první pomoci v teorii i praxi
 • Prohloubení znalostí urgentních i neurgentních stavů u dětí
 • Získání kompetencí při zřízení a provozu ošetřovny na zotavovací akci
 • Zvýšení kompetencí ve vedení dokumentace zdravotníka
 • Zážitky a zkušenosti při realizaci modelových situací

Komu je kurz určen?

 • Zájemcům o funkce zdravotníka zotavovacích akcí
 • Pedagogům, kteří realizují s dětmi pobytové akce
 • Instruktorům a vedoucím, kteří si chtějí rozšířit své kompetence při pobytu s dětmi a mládeží

Informace o kurzu:

 • Délka kurzu: 42 vyučovacích hodin, doškolení 6 hodin
 • Cena: 3 000,- Kč
 • Místo konání: naše učebna ČČK 
 • Podmínky přijetí do kurzu: ukončené středoškolské vzdělání
 • Způsob vedení kurzu: přednášky, kazuistiky, nácviky, videa, modelové situace na reálně maskovaných figurantech
 • Forma a počet účastníků: prezenční forma
 • Každý účastník obdrží osvědčení
 • Nutné se registrovat (níže formulář) + při příchodu na kurz odevzdat podepsanou přihlášku.
 • Upozorňujeme, že nelze připustit uchazeče k úspěšnému zakončení, pokud neabsolvuje celý kurz!
 • Zakončení: písemným testem, ústní a praktickou zkouškou
 • V rámci kurzu drobné občerstvení káva, čaj, voda  

Termín: 26.-27.10. a 2.-3.11.2024

Doškolovací termín: 26.10.2024 8:00 - 14:00

Dotazy a informace ke kurzu:

Ludmila Fidlerová, e-mail: kurzy@cck-jablonec.cz

GSM 732 542 934

ON-LINE REGISTRACE NA KURZ NÍŽE

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test