Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Informace pro členy HJ

Deklarace členů HJ

1) Nás, členy humanitární jednotky, zavazují hlavně zkušenosti z nasazení naší jednotky, odvedená práce a činnost ČČK.  To je základem všech morálních i technických hodnot, které uznáváme a které jsme se rozhodli svobodně plnit.

2) Každý z nás přistupuje k členství v humanitární jednotce dobrovolně, ale naším dobrovolným rozhodnutím nám plynou z činnosti v humanitární jednotce určité povinnosti. Zavazujeme se svojí účastí v humanitární jednotce plnit obecně prospěšné činnosti, vzdělávat se, účastnit se s maximálním nasazením vzdělávání a společných schůzek, plnit úkoly, které podporují činnost humanitární jednotky a činnosti Českého červeného kříže. 

3) Naše poslání je přípravou a hlavně aktivní účastí na různých akcích, ale zároveň povinností pomáhat při plnění úkolů, které nám vyplývají na základě dohody o vyžádané pomoci s HZS, ZZS, PČR, ORP Jablonec nad Nisou a KŘ Libereckého kraje a posláním na základě našich stanov a povoláním ústředním záchranným týmem a ústředním krizovým štábem ČČK. 

4) Každý z nás se věnuje té činnosti humanitární jednotky, která je blízká jeho znalostem, přesvědčení a možnostem.

5) Jme členy různých družstev, dle vlastního rozhodnutí, někteří zdravotnické a psychosociální a někteří technické a humanitární, ale náš cíl, naše poslání je jedno, pomáhat lidem, kteří to potřebují, pomáhat lidem, které potkala živelná nebo jiná katastrofa a tak dělat svět pro tyto lidi lepším, veselejším a spravedlivějším.

6) Pomáháme profesionálně, i když jsme nezisková organizace, naši členové se vzdělávají, účastní se pravidelných schůzek, školení a cvičení a tím se stávají profesionály na poli dobrovolnictví. To je základním pravidlem každého z nás. Každá zkušenost nás rozvíjí a od roku 2017 máme i tuto deklaraci, máme své vlastní metodiky pomoci a máme typové činnosti humanitární jednotky. Právě pro to se stáváme profesionály, s maximálním nasazením a s maximální ochotou pomáhat tam, kde je potřeba.

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test