Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Senior doprava ČČK

K čemu je služba Senior dopravy ČČK určená

Základním cílem této služby je zajistit klientům dostupnou dopravu na dobu nezbytně nutnou v případech, kdy si nemohou zvolit jiný způsob přepravy a to zejména pro účely: přeprava klienta do zdravotnického zařízení, do obchodního zařízení k nákupu realizovaného osobně klientem (popř. i v doprovodu pečovatelky), za účelem kultury, realizace piety.

 SENIOR DOPRAVA ČČK

 •  Tato služba není standartní komerčně poskytovanou službou, je to služba navazující na sociální služby.
 • Tato služba je částečně dofinancována z projektů ministerstva zdravotnictví, Libereckého kraje a statutárního města Jablonec n. N., proto má tato služba svá pevná pravidla, která je nutné dodržet.
 • Služba je určena přednostně fyzickým osobám od dovršení věku 65 let se sníženou nebo částečně sníženou soběstačností, osobám zdravotně postiženým ve věku od dovršení 26 let .
 • Na službu není žádný právní nárok.

Službu je nutné objednat minimálně 2 dny předem (po - pa 8:00 - 15:00), telefonicky, mobil: 702 191 003  

S každým novým klientem je při první jízdě podepsána smlouva s prohlášením klienta a danými pravidly Senior dopravy ČČK.

 TATO SLUŽBA NENAHRAZUJE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY!

 DOSTUPNOST SLUŽBY

 • Pondělí - pátek  od 8:00 do 15:00 hodin
 • Sobota – neděle  výjimečně dle potřeb klienta (odvoz do lázní apod.)

 PŘÍSPĚVKY ZA SLUŽBU:

 • Příspěvek je stanoven od 1. 9. 2022 na 15 Kč/ 1 km
 • Při jednorázové cestě nad 60km (př. nemocnice MOTOL) je cena za km ponížena o 40%.
 •  Úhrada služby probíhá formou nákupu „PRŮKAZKY“ a to na 10, 30 nebo 60km.
 • Klientovi se odečítají pouze jím projeté km (např. klient jede z domova na nákup a z nákupu domů.)

Přistavení vozidla:

  • V Jablonci nad Nisou se při každém přistavení vozu odečítá 1 km z průkazky, mimo Jablonec nad Nisou do 10 km se při každém přistavení vozu odečítají  2 km z průkazky  
  • V hotovosti při přistavení, pokud klient  bydlí dále než 11 km od Jablonce nad Nisou ( 6 Kč/km).

 ZÁKLADNÍ INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ A PROVOZU

 • Potřebuje-li klient na více míst v jeden den, je nutné, aby si to domluvil předem, jinak nebudeme schopni dopravu na více míst zajistit.
 • Pravidelná provozní odstávka služby je každý první pátek v měsíci.
 • Vyhrazujeme si právo odmítnout objednat klienty z důvodu plné kapacity služby, nebo z jiných provozních důvodů.
 • V měsících červen - srpen  omezujeme dopravu z provozních důvodů (veřejné osvětové akce, příměstské tábory, dovolené), o této skutečnosti budou klienti včas informování. 
 • Informace o neplánovaném omezení služby budou klientům předány písemně v předstihu minimálně 1 týden.

 Všechny Vaše další dotazy rádi zodpovíme osobně.   Tým ČČK

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test