Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
483 356 216 732 542 934 702 191 003

Lektorský tým

Instruktorem ČČK se může stát každý aktivní člen OS ČČK, který projeví zájem být členem instruktorského týmu Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

Garant vzdělání OS ČČK Jablonec nad Nisou – odborný garant, který schvaluje osnovy a náplně kurzů, časové dotace a lektory, kteří mohou dané normy školit v rámci Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou

Šéfinstruktor ČČK je hlavním instruktorem OS ČČK, který řediteli úřadu OS ČČK pomáhá sestavovat zaměření a délku kurzů, jejich náplň dle jednotlivých předpisů, pomáhá školit instruktory OS ČČK a kontroluje jejich lektorskou činnost v rámci Oblastního spolku Českého červeného kříže.

Instruktoři ČČK jsou instruktoři, kteří mají odborné kurzy ČČK v normě Instruktor ČČK a jejich odborné znalosti jsou ověřeny garantem a šéfinstruktorem OS ČČK. Každá odbornost má své instruktory, kteří mají odborné znalosti problematiky.

Instruktoři mládeže ČČK jsou instruktoři, jejichž specializace jsou děti od mateřských školek po střední školy. Věnují se hlavně programům první pomoci ve školkách a základních školách, rovněž osvětě první pomoci na stánku ČČK při veřejných akcích.

Statutární město Jablonec Nemocnice Liberec Nadace preciosa Cesta snů Jablonecký deník SVS Liberecký kraj Ministerstvo zdravotnictví partner test